องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 26 มิ.ย. 2565

แหล่งท่องเที่ยว ตำบลดงลาน

                                                        แหล่งท่องเที่ยว ตำบลดงลาน  

   แผนที่แหล่งท่องเที่ยวตำบลดงลาน  


1. 
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ถ้ำสิงห์โตทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
ประเภทสถานที่ สถานที่สำคัญใน อปท.
สถานที่ตั้ง ม.5 บ้านหนองหญ้าปล้อง
หมายเลขติดต่อสอบถาม 0800135552
latitude 16.799076996937178
longitude 102.04698085784912
   
   
   
   
   
   
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
ถ้ำสิงห์โตทอง เป็นวัด ม.5 บ้านหนองหญ้าปล้อง
การเดินทาง
รถยนต์ เข้าถึง และเดินเท้าขึ้นถ้ำ2.
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ถ้ำคชสาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว ธรรมชาติและสัตว์ป่า
ประเภทสถานที่ สถานที่สำคัญใน อปท.
สถานที่ตั้ง ม.6 บ้านชำจำปา
หมายเลขติดต่อสอบถาม 0800135552
latitude 16.84841233584444
longitude 102.05219507217407
   
   
   
   
   
   
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
เป็นถ้ำ อยู่ที่ ม.6 บ้านชำจำปา
การเดินทาง
รถยนต์ และเดินเท้าขึ้นไปบนถ้ำ
 
3. 
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ถ้ำผายวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
ประเภทสถานที่ สถานที่สำคัญใน อปท.
สถานที่ตั้ง ม.10 บ้านหาดทรายทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม 0800135552
latitude 16.85785893604565
longitude 102.02327013015747
   
   
   
   
   
   
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
ถ้ำผายวง เป็นวัด อยู่ที่ ม.10 บ้านหาดทรายทอง
การเดินทาง
รถยนต์ ขึ้นถ้ำ เดินเท้า4. 
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ถ้ำคีรีบรรพต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
ประเภทสถานที่ สถานที่สำคัญใน อปท.
สถานที่ตั้ง ม.2 บ้านชำจำปา
หมายเลขติดต่อสอบถาม 0800135552
latitude 16.83452908489355
longitude 102.04543590545654
   
   
   
   
   
   
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
ถ้ำคีรีบรรพต บ้านซำจำปา หมู่ที่ 2
การเดินทาง
รถยนต์

5. 
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ถ้ำประการัง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว ธรรมชาติและสัตว์ป่า
ประเภทสถานที่ สถานที่สำคัญใน อปท.
สถานที่ตั้ง บ้านซำจำปาเหนือ หมู่ที่6
หมายเลขติดต่อสอบถาม 0800135552
latitude 16.845472°
longitude 102.051255°
   
   
   
   
   
   
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
บ้านซำจำปาเหนือ หมู่ที่6
การเดินทาง
บ้านซำจำปาเหนือ หมู่ที่6


6. 
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ถ้ำผาผึ้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว ธรรมชาติและสัตว์ป่า
ประเภทสถานที่ สถานที่สำคัญใน อปท.
สถานที่ตั้ง บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ 10
หมายเลขติดต่อสอบถาม 0800135552
latitude 16.853217839253606
longitude 102.02369928359985
   
   
   
   
   
   
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
ถ้ำผาผึ้ง บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ 10
การเดินทาง
รถยนต์
7. 
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ผาแต้ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว ธรรมชาติและสัตว์ป่า
ประเภทสถานที่ สถานที่สำคัญใน อปท.
สถานที่ตั้ง ม. 11 บ้านเขาทรัพยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม 0800135552
latitude 16.830832189624825
longitude 102.02414989471436
   
   
   
   
   
   
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
เป็นผาภูเขา ต้องเดินเท้าขึ้น อยู่ที่ ม. 11 บ้านเขาทรัพยา
การเดินทาง
รถยนต์ และเดินขึ้นเขา