องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 5 มิ.ย. 2563
30 ม.ค. 2562 15:52:47
เปิดอ่าน 177 ครั้ง
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้ดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยได้คัดเลือกถนนลาดยางสายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 ถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจำปา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตามไหล่ทางและปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ(ต้นทองอุไร) ตามไหล่ทางตลอดแนวถนนให้ร่มรื่นและสวยงามทั้งสองข้างทาง ในวันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณถนนลาดยางสายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5