องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 5 มิ.ย. 2563
15 พ.ค 2562 14:51:46
เปิดอ่าน 1203 ครั้ง
 สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำจำปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการสร้างฐานการเรียนรู้เสร็จ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ครู องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน