องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 5 มิ.ย. 2563
28 ส.ค. 2562 11:07:38
เปิดอ่าน 324 ครั้ง
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้จัดทำ โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กรและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ 2562  เพื่อการพัฒนาวิสัยทัศน์และสมรรถนะของผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ เพิ่มศักยภาพการบริหารงาน และการจัดบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  โดยจัดศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่  31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562รวมระยะเวลา 3 วัน