องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 5 มิ.ย. 2563
28 ส.ค. 2562 13:24:36
เปิดอ่าน 186 ครั้ง
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดทักษะในการสังเกตการสำรวจสิ่งต่างๆที่ได้พบเห็น เพิ่มเติมจาการเรียนในห้องเรียนและให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ตามจินตนาการ สนุกสนานและผ่อนคลายรวมทั้งให้เด็กรู้จักการปฏิบัติตนในสังคมและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น