องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 5 มิ.ย. 2563
16 ก.ย. 2562 11:22:00
เปิดอ่าน 113 ครั้ง
           ด้วย งานการศึกษา สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จะจัดทำโครงการส่งเสริมและประเมินพัฒนาการเด็กตามวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ อประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เวลา 08.30 น. - 13.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกับครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กในเรื่องการเฝ้าระวังและติดตามส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง และคัดกรอง ติดตามส่งเสริมพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า ให้ได้รับการแก้ไขและพัฒนาที่ถูกวิธี