องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 4 มิ.ย. 2563
23 ก.ย. 2562 14:08:02
เปิดอ่าน 227 ครั้ง
           องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อประชาชน เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านกฎหมายเบื้องต้น และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานและประชาชนในตำบลดงลาน ในหัวข้อเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง กฎหมายมรดก กฎหมายกู้ยืม กฎหมายค้ำประกัน ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คน