องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 5 มิ.ย. 2563
24 ก.ย. 2562 15:12:43
เปิดอ่าน 418 ครั้ง
           องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยแบบบูนณาการ ศูนย์พัฒาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้พัฒนาการส่งเสริมการจัดประสบการณืเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในรูปแบบการและเด็กได้รับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ รวมทั้งประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การได้ชิมและการสัมผัส เด็กได้รับการพัฒนาการที่ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทั้ง 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการ์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเกมการศึกษา และกิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น ซึ่งโครงการได้จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน