องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 16 ส.ค. 2565
ชื่อ : นายนิคม บุตรดี
ตำแหน่งเลขที่ :
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
E-mail :
โทร : 087-023-3695
หน้าที่ :  - ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อย ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย