องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 16 ส.ค. 2565
ชื่อ : นายศิริศักดิ์ แสนโคตร
ตำแหน่งเลขที่ :
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)
E-mail :
โทร : 063-735-9890
หน้าที่ :  - ขับรถส่วนกลาง(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ทำความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังขับบัญชามอบหมาย