องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

  องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้ดำเนินกิจกรรม รวมพลั...[วันที่ 2024-05-31][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ[วันที่ 2024-04-10][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรและศึ...[วันที่ 2024-04-08][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและศึกษาดูงาน[วันที่ 2024-03-27][ผู้อ่าน 17]
 
  ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่...[วันที่ 2024-03-14][ผู้อ่าน 25]
 
  มอบสิ่งของบริจาคงานคอนเสิร์ตการกุศล ฉลอง60ปี มหาวิ...[วันที่ 2024-02-12][ผู้อ่าน 26]
 
  การดำเนินกิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข อ...[วันที่ 2024-02-06][ผู้อ่าน 22]
 
  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)[วันที่ 2024-01-15][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ดงลานเกมส์ ครั้งที...[วันที่ 2023-12-13][ผู้อ่าน 52]
 
  การจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (...[วันที่ 2023-12-07][ผู้อ่าน 49]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานเปิดให้บริการศูนย์บริการ...[วันที่ 2023-10-31][ผู้อ่าน 49]
 
  บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ โครงการ วัด...[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 55]
 

หน้า 1|2|3|4|5