องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง จัดเก็บภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]39
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ปกครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]10
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]5
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]6
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ขอให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีฯ ในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีขมพู จังหวัดขอนแก่น มาชำระภาษี ในวันและเวลาราชการ ชำระได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 เมษายน 2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]6