องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 13 พ.ย. 2566 ]2
2 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 13 พ.ย. 2566 ]2
3 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 31 ต.ค. 2566 ]15
4 ช่องทางอิเล็กทรอนิกสืสำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]18
5 ระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 ต.ค. 2566 ]26
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 6 ต.ค. 2566 ]35
7 ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.ดงลาน [ 3 ต.ค. 2566 ]21
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน [ 2 ต.ค. 2566 ]23
9 ประกาศ อบต.ดงลาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก [ 26 ก.ย. 2566 ]29
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 4) [ 7 ก.ย. 2566 ]42
11 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การรับโอนสายงานผู้บริหาร [ 1 ก.ย. 2566 ]21
12 ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด [ 1 ก.ย. 2566 ]3
13 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 30 ส.ค. 2566 ]19
14 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา พ.ศ.๒๕๖๕ [ 18 ส.ค. 2566 ]25
15 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]30
16 ประชาสัมพันธ์บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 8 ส.ค. 2566 ]20
17 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]20
18 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่3) [ 25 ก.ค. 2566 ]58
19 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 26 มิ.ย. 2566 ]23
20 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่2) [ 13 มิ.ย. 2566 ]29
 
หน้า 1|2|3|4