องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา O10 [ 23 ม.ค. 2567 ]11
2 คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง O10 [ 23 ม.ค. 2567 ]16
3 คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมทุกงาน O 10 [ 23 ม.ค. 2567 ]49
4 คู่มือปฏิบัติงานธุรการ O 10 [ 23 ม.ค. 2567 ]19
5 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน O 10 [ 23 ม.ค. 2567 ]15
6 คู่มือปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน O 10 [ 23 ม.ค. 2567 ]11
7 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย O10 [ 23 ม.ค. 2567 ]13
8 คู่มือปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ O10 [ 23 ม.ค. 2567 ]11
9 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.ดงลาน [ 8 พ.ย. 2566 ]16
10 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ [ 18 ส.ค. 2566 ]40
11 คู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียน [ 14 มี.ค. 2566 ]47
12 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน [ 14 มี.ค. 2566 ]46
13 คู่มือมาตรฐานประปาหมู่บ้าน [ 14 มี.ค. 2566 ]42