องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 29 มิ.ย. 2566 ]40
2 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อย [ 29 มิ.ย. 2566 ]38
3 ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 29 มิ.ย. 2566 ]40
4 ข้อบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 29 มิ.ย. 2566 ]37
5 ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร [ 29 มิ.ย. 2566 ]42
6 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว [ 29 มิ.ย. 2566 ]35
7 ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด [ 29 มิ.ย. 2566 ]39
8 ข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 29 มิ.ย. 2566 ]39